Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 04 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Tóm tắt tài liệu
Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 04 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ cung cấp cho người xem các thông tin cần thiết của một bản vẽ về hệ thống cấp thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo. Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 04 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ