Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Tóm tắt tài liệu
"Công nghệ xử lý chất thải khí " là cuốn sách tham khảo hữu ích dành cho cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên thuộc lĩnh vực khí thải và vệ sinh môi trường. Phần 1 của cuốn sách gồm 3 chương đầu tiên trình bày thông tin chung về bảo vệ môi trường không khí, các nguồn ô nhiễm không khí và sự phát thải trong các ngành công nghiệp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung. Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật