Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Tóm tắt tài liệu
"Công nghệ xử lý chất thải khí" phần 2 nối tiếp phần 1 trình bày nội dung của 2 chương cuối: chương 4 sự phát thải trong thiết bị lò đốt và nồi hơi, chương 5 công nghệ xử lý chất thải khí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật