Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 1

Tóm tắt tài liệu
Phần 1 cuốn sách "Sổ tay xử lý nước (Tập 1)" trình bày các nội dung: Thành phần cơ bản của nước, loại nước nào cần phải xử lý - Tại sao, các quá trình cơ bản của kỹ thuật xử lý nước bằng phương pháp hóa lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường và những ai đang công tác trong ngành môi trường dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Sổ tay xử lí nước (Tập 1): Phần 1