Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 2

Tóm tắt tài liệu
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay xử lý nước (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Các quá trình sinh học cơ bản trong xử lý nước, các phương pháp và phương tiện phân tích nước, sinh vật trong nước, tác động của nước đối với vật liệu, các công thức tính toán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường và những ai đang công tác trong ngành môi trường dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 2