Luận án Tiến sĩ Công nghệ sinh học: Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh vật để xử lý nước thải làng nghề sản xuất tinh bột dong riềng và miến dong

Tóm tắt tài liệu
Mục tiêu của luận án là tạo được chế phẩm vi sinh vật đáp ứng với mục tiêu công nghệ xử lý nước thải để có thể tận thu bùn hoạt tính trong hệ thống xử lý sinh học hiếu khí tích hợp 5 chức năng (các chủng vi sinh hô hấp hiếu khí bản địa có năng lực sử dụng cơ chất đa dạng, thích nghi và phát triển tốt trong nước thải, đồng thời có năng lực xử lý làm giảm nhanh ô nhiễm và tạo bông bùn kết lắng thuận lợi). Luận án Tiến sĩ Công nghệ sinh học: Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh vật để xử lý nước thải làng nghề sản xuất tinh bột dong riềng và miến dong