AutoCad Inventor - Hướng dẫn thiết kế mô hình hình học 3D

Tóm tắt tài liệu
AutoDesk Inventor là phần mềm chuyên dụng cho việc thiết kế các chi tiết trong không gian 3 chiều (3D) sau kết xuất ra thành các bản vẽ thiết kế. Nó phục đắc lực cho các ngành kỹ thuật đặc biệt là thiết kế cơ khí. AutoDesk Inventor ra đời từ năm 1994 cho đến nay đã cho ra phiên bản AutoDesk Inventor Professional 10. AutoCad Inventor - Hướng dẫn thiết kế mô hình hình học 3D