Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản)

Tóm tắt tài liệu
Giới thiệu về Autocad 2004; cách khởi động chương trình Autocad; cấu trúc màn hình đồ họa; các cách gọi lệnh; hệ tọa độ trong Autocad; các phương pháp nhập điểm trong Autocad;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản)" hướng đến trình bày. Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản)