Đề cương bài giảng Autocad 2D - Trần Trường Lam

Tóm tắt tài liệu
Đề cương bài giảng Autocad 2D hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về sử dụng chương trình và các lệnh thành lập bản vẽ AutoCad; các lệnh vẽ cơ bản; nhập điểm chính xác; sử dụng lệnh trợ giúp và phương pháp lựa chọn đối tượng;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. Đề cương bài giảng Autocad 2D - Trần Trường Lam