Giáo trình AutoCad 2006

Tóm tắt tài liệu
Thời kỳ hội nhập-Đô thị hóa đất nước và nhu cầu của con người về cuộc sống ngày càng cao, đã bùng nổ nhiều công trình kiến trúc, xây dựn lớn nhỏ lần lượt ra đời. Ngành xây dựng hiện tạo phát triển rất mạnh mẽ... Giáo trình AutoCad 2006