Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu AutoLISP và ứng dụng trong autoCAD

Tóm tắt tài liệu
chủ yếu phục vụ cho ngành khoa học cơ bản nhằm giải quyết các bài toán lớn, mất nhiều thời gian tính toán hay những bài toán đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Trước kia, để thiết kế ra các công trình xây dựng hay chế tạo ra chi tiết máy mới, các kỹ sư thiết kế phải tốn rất nhiều thời gian để thiết kế và tính toán các thông số kỹ thuật sao cho chính xác. Trong quá trình thiết kế các bản vẽ bằng tay họ phải lặp đi lặp lại một số chi tiết hay khi vẽ sai... Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu AutoLISP và ứng dụng trong autoCAD