Chia sẻ Giáo trình vân đề ô nhiễm trong công nghiệp mỏ và luyện kim

Tóm tắt tài liệu
Giới thiệu Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim. Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim sẽ có ích trong việc tìm nguyên nhân gây ô nhiễm, từ đó , có các giải pháp phòng ngừa, hạn chế và hướng tới sản xuất an toàn. Sách giúp ích cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên các ngành Mỏ, luyện kim, hóa học , môi trường. Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim