Chia sẻ Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt _ Công Nghiệp – Nguyễn Thị Thu Thủy

Tóm tắt tài liệu
Giới thiệu Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt - Công Nghiệp Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt - Công Nghiệp – Nguyễn Thị Thu Thủy cung cấp một tầm nhìn tổng quát về cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm quá trình làm sạch nước thiên nhiên để tạo ra nước uống nói riêng, nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp nói chung. Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt _ Công Nghiệp – Nguyễn Thị Thu Thủy