Hệ quản trị môi trường ISO 14001: Phần 1 – GS.TS. Lê Huy Bá

Tóm tắt tài liệu
Phần 1 cuốn sách “Hệ quản trị môi trường ISO 14001” trình bày các nội dung: Hội nhập quốc tế, phát triển, cần tiến hành ISO 14000, giới thiệu về hệ quản trị môi trường ISO – LCA, ISO 14001 – đăng ký và chứng nhận – quan điểm của người đánh giá, sự thành công và thất bại thực hiện ISO 14001 của chính quyền địa phương ở New Zealand,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Hệ quản trị môi trường ISO 14001: Phần 1 – GS.TS. Lê Huy Bá