Chia sẻ tài liệu giáo trình xử lý khí thải của Th.S Lâm Vĩnh Sơn

Tóm tắt tài liệu
Hôm nay Thư viện môi trường tiếp tục chia sẻ đến các bạn tài liệu Giáo trình xử lý khí thải của Th.S Lâm Vĩnh Sơn.
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác sau:


Ô nhiễm không khí chỉ là một vấn đề tổng hợp, nó được xác định bằng sự biến đổi môi trường theo hướng không tiện nghi, bất lợi đối với cuộc sống của con người, của động vật và thực vật, mà lại chính do hoạt động của con người gây ra với qui mô, phương thức và mức độ khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp tác động làm thay đổi mô hình, thành phần hóa học, tính chất vật lý và sinh vật của môi trường không khí.
Theo TCVN 5966-1995, ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất trong khí quyển sinh ra từ hoạt động của con ngươi hoặc các quá trình tự nhiên với nồng độ đủ lớn và thời gian đủ lâu và sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái, dễ chịu, sức khoẻ, lợi ích của con người và môi trường. Đối với môi trường không khí trong nhà cần phải kể thêm các yếu tố vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ, gió.
Giáo trình máy bơm và trạm bơm