Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐTM-BCK-QTMT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐTM-BCK-QTMT. Hiển thị tất cả bài đăng

pdf

Hướng dẫn lập ĐTM dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Hướng dẫn lập ĐTM dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

,
Thư viện môi trường chia sẻ cùng bạn đọc tài liệu: Hướng dẫn lập ĐTM dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Ngoài ra, các bạ... Đọc tiếp

pdf

Tài liệu ĐTM: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp rác thải rắn trên địa bàn TP HCM

Tài liệu ĐTM: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp rác thải rắn trên địa bàn TP HCM

,
Thư viện môi trường chia sẻ cùng bạn Tài liệu ĐTM về Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp rác thải trên địa bản TP. HCM. ... Đọc tiếp

pdf

Chi sẻ Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1 (Nhiều tác giả)

Chi sẻ Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1 (Nhiều tác giả)

,
Giới thiệu Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 cung cấp cho các nhà quản lý, các chuyên gia,... Đọc tiếp

pdf

Tiểu luận: Bước đầu nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế cho quản lý môi trường ở Hà nội

Tiểu luận: Bước đầu nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế cho quản lý môi trường ở Hà nội

,
Môi trường đóng một vai trò cực kỳ to lớn, nó có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế và sự sống của con ng... Đọc tiếp

pdf

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

,
Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội cụ thể... Đọc tiếp

pdf

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - Lê Xuân Hồng

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - Lê Xuân Hồng

,
Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những vấn đề chung đánh giá tác động môi trường. Cụ thể, nội dung phần... Đọc tiếp

pdf

Quản lý môi trường đô thị

Quản lý môi trường đô thị

,
Sự tạo nên một môi trường tích cực với các chính sách thích hợp và những khung hành động hợp pháp; Phát triển thể chế, bao gồm cả sự tham gi... Đọc tiếp

pdf

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

,
Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế kỹ thuật, xã hội thích hợp nhắm bảo vệ chất lượng môi trường sốn... Đọc tiếp

word

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Ứng dụng hệ thống sản xuất sạch hơn trong quản lý môi trường tại công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Ứng dụng hệ thống sản xuất sạch hơn trong quản lý môi trường tại công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên

, ,
Mục đích của đề tài: đánh giá được lợi ích sản xuất sạch hơn trong công nghệ sản xuất giấy tại công ty cổ phần xuất khẩu thái nguyên; đánh g... Đọc tiếp

word

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

, ,
Mục tiêu đề tài: đánh giá được hiện trạng môi trường của thị trấn; đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước của thị trấn Chợ Chu về môi... Đọc tiếp

pdf

Tiểu luận: Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích hệ thống để quản lý môi trường nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Seaspimex Việt Nam

Tiểu luận: Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích hệ thống để quản lý môi trường nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Seaspimex Việt Nam

,
Những năm vừa qua , chúng ta đã sử dụng các công cụ phân tích hệ thống cho một số lĩnh vực như xây dựng dự án cải thiện môi trường, nâng cao... Đọc tiếp

word

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch Sa Pa–tỉnh Lào Cai

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch Sa Pa–tỉnh Lào Cai

, ,
Mục đích đề tài: xác định mức độ ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; giúp cho chính quyền ... Đọc tiếp