Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiến thức bổ trợ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiến thức bổ trợ. Hiển thị tất cả bài đăng

pdf

Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

,
Nội dung báo cáo trình bày cơ sở nghiên cứu quy hoạch môi trường, hiện trạng môi trường, khung cơ bản của quy hoạch tổng thể môi trường tỉnh... Đọc tiếp

pdf

Hỏi đáp về quản lý môi trường - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Hỏi đáp về quản lý môi trường - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

, ,
"Hỏi đáp về quản lý môi trường" trình bày các câu hỏi và trả lời về Quản lý môi trường là gì, các nguyên tắc chủ yếu của quản lý m... Đọc tiếp

ppt

Báo cáo thảo luận: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường

Báo cáo thảo luận: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường

, ,
Báo cáo thảo luận: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường trình bày các nội dung: xây dựng mô hình số độ cao, quay hoạch môi trường, nghiên c... Đọc tiếp

ppt

Các nguồn ô nhiễm môi trường trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm

Các nguồn ô nhiễm môi trường trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm

,
Trong ngành thực phẩm, vấn đề bảo vệ môi trường là một khía cạnh hết sức quan trọng, vì đảm bảo được việc chống ô nhiễm môi trường mới đảm b... Đọc tiếp