Hiển thị các bài đăng có nhãn Mô hình hóa môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mô hình hóa môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng

pdf

Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

,
Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn nói về các định nghĩa và khái niệm cơ bản mô hình, phân loại và tiến trình mô hình, hiệu ... Đọc tiếp

pdf

Chia sẻ giáo trình Mô hình hóa môi trường - TSKH: Bùi Tá Long

Chia sẻ giáo trình Mô hình hóa môi trường - TSKH: Bùi Tá Long

,
Giáo trình "Mô hình hóa môi trường" trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình toán phục vụ cho công tác bảo ... Đọc tiếp