Hiển thị các bài đăng có nhãn PPT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PPT. Hiển thị tất cả bài đăng

ppt

Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

,
Tiêu chuẩn môi trường là các giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chấ... Đọc tiếp

ppt

Bài giảng chuyên đề: Quản lí môi trường đô thị và hiện trạng môi trường đô thị địa phương

Bài giảng chuyên đề: Quản lí môi trường đô thị và hiện trạng môi trường đô thị địa phương

,
Cùng tìm hiểu tổng quan về quản lý môi trường đô thị; hiện trạng môi trường đô thị địa phương;... được trình bày cụ thể trong "Bài giản... Đọc tiếp

ppt

Bài tiểu luận: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

Bài tiểu luận: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

,
Bài tiểu luận "Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường" gồm các nội dung chính như: Tiêu chuẩn trong quản lý môi trường, ... Đọc tiếp

ppt

Báo cáo thảo luận: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường

Báo cáo thảo luận: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường

, ,
Báo cáo thảo luận: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường trình bày các nội dung: xây dựng mô hình số độ cao, quay hoạch môi trường, nghiên c... Đọc tiếp

ppt

Luật Bảo vệ môi trường - TS. Nguyễn Khắc Kinh

Luật Bảo vệ môi trường - TS. Nguyễn Khắc Kinh

,
Luật Bảo vệ môi trường gồm 4 nội dung chính, trình bày về vị trí của công cụ đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, c... Đọc tiếp

ppt

Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

,
Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành do Lê Hoàng Lan biên so... Đọc tiếp

ppt

Bài giảng Giới thiệu TCVN ISO/IEC 17025 và định hướng áp dụng đối với hệ thống quan trắc môi trường

Bài giảng Giới thiệu TCVN ISO/IEC 17025 và định hướng áp dụng đối với hệ thống quan trắc môi trường

,
Bài giảng Giới thiệu TCVN ISO/IEC 17025 và định hướng áp dụng đối với hệ thống quan trắc môi trường hướng đến giới thiệu iso/iec 17025; chươ... Đọc tiếp

ppt

Các nguồn ô nhiễm môi trường trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm

Các nguồn ô nhiễm môi trường trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm

,
Trong ngành thực phẩm, vấn đề bảo vệ môi trường là một khía cạnh hết sức quan trọng, vì đảm bảo được việc chống ô nhiễm môi trường mới đảm b... Đọc tiếp

ppt

GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC 17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC 17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

,
Được biên sọan bởi ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 176 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đề nghị ... Đọc tiếp

ppt

Tiểu luận Hóa môi trường: Hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu đối với Việt Nam

Tiểu luận Hóa môi trường: Hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu đối với Việt Nam

,
Tiểu luận Hóa môi trường với đề tài "Hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu đối với Việt Nam" trình bày nội dung sau: đặc điểm tự n... Đọc tiếp

ppt

Bài giảng Vệ sinh môi trường đất - ThS.BS. Phan Thị Trung Ngọc

Bài giảng Vệ sinh môi trường đất - ThS.BS. Phan Thị Trung Ngọc

,
Bài giảng Vệ sinh môi trường đất do ThS.BS. Phan Thị Trung Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được: Khái niệm về vai trò của đất và sự ô ... Đọc tiếp

ppt

THỰC VẬT CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG PHYTOREMEDIATION

THỰC VẬT CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG PHYTOREMEDIATION

,
Để xử lý đất ô nhiễm người ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như: rửa đất; cố định các chất ô nhiễm bằng hoá học hoặc vật lý; x... Đọc tiếp

ppt

Đất và công nghệ xử lý - Suy thoái và phục hồi đất

Đất và công nghệ xử lý - Suy thoái và phục hồi đất

,
Đất như là một thực thể tự nhiên có nguồn gốc và lịch sử phát triển riêng, là thực thể với những quá trình phức tạp và đa dạng diễn ra trong... Đọc tiếp

ppt

ĐẤT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

ĐẤT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

,
Tham khảo bài thuyết trình 'đất và công nghệ xử lý', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và ... Đọc tiếp

ppt

Môn Kỹ thuật Sinh Thái đề tài: Kiểm soát ô nhiễm đất

Môn Kỹ thuật Sinh Thái đề tài: Kiểm soát ô nhiễm đất

,
Kỹ thuật Sinh Thái đề tài Kiểm soát ô nhiễm đât nghiên cứu về biện pháp sử dụng thực vật để xử lý đất nhiễm kim loại, biện pháp sử dụng giun... Đọc tiếp

ppt

Bài thuyết trình: Xử lý đất nhiễm dầu bằng công nghệ sinh học

Bài thuyết trình: Xử lý đất nhiễm dầu bằng công nghệ sinh học

,
Bài thuyết trình "Xử lý đất nhiễm dầu bằng công nghệ sinh học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về nguyên nhân, biện pháp, ph... Đọc tiếp

ppt

Thảo luận hóa học môi trường: Tác dụng và cơ chế gây độc của các chất gây ô nhiễm môi trường đối với con người

Thảo luận hóa học môi trường: Tác dụng và cơ chế gây độc của các chất gây ô nhiễm môi trường đối với con người

,
Thảo luận hóa học môi trường "Tác dụng và cơ chế gây độc của các chất gây ô nhiễm môi trường đối với con người" trình bày các nội ... Đọc tiếp

ppt

Chuyên đề độc học môi trường

Chuyên đề độc học môi trường

,
Độc chất học là một ngành khoa học liên quan đến các chất độc, và chất độc lại có thể định nghĩa là bất kỳ chất nào có thể gây ra ảnh hưởng ... Đọc tiếp

ppt

Những vấn đề cơ bản về độc học môi trường

Những vấn đề cơ bản về độc học môi trường

,
Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp thì kết hợp mật thiết với việc sử dụng rộng rãi một loạt hóa chất. Các chất thải hóa học được t... Đọc tiếp

ppt

Báo cáo chuyên đề: Độc học thủy ngân

Báo cáo chuyên đề: Độc học thủy ngân

,
Trong báo cáo chuyên đề "Độc học thủy ngân" trình bày các nội dung sau: tổng quan về thủy ngân và vai trò của nó, ô nhiễm thủy ngâ... Đọc tiếp