Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài liệu nước thải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài liệu nước thải. Hiển thị tất cả bài đăng

ppt

CHUYỂN HÓA XENOBIOTIC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHUYỂN HÓA XENOBIOTIC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

,
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nướ... Đọc tiếp

pdf

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu

,
Báo cáo khoa học: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu, với nội dung nghiên cứu sau: Phân lập, bảo quản v... Đọc tiếp

ppt

Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp tại VKTTĐPN

Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp tại VKTTĐPN

,
Cho đến nay, đã có nhiều công nghệ và kỹ thuật xử lý khác nhau đang được áp dụng để xử lý nước thải công nghiệp tại VKTTĐPN, tùy thuộc vào:... Đọc tiếp

pdf

Sổ tay quản lý nước (Tập 2): Phần 2

Sổ tay quản lý nước (Tập 2): Phần 2

,
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay quản lý nước (Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung: Oxy hóa khử trùng; cô đặc và... Đọc tiếp

pdf

Sổ tay quản lý nước (Tập 2): Phần 1

Sổ tay quản lý nước (Tập 2): Phần 1

,
Phần 1 cuốn sách "Sổ tay quản lý nước (Tập 2)" trình bày các nội dung: Các thành phần cơ bản của nước, loại nước nào cần phải xử l... Đọc tiếp

pdf

Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 2

Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 2

,
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay xử lý nước (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Các quá trình sinh học cơ bản ... Đọc tiếp

pdf

Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 1

Sổ tay xử lý nước (Tập 1): Phần 1

,
Phần 1 cuốn sách "Sổ tay xử lý nước (Tập 1)" trình bày các nội dung: Thành phần cơ bản của nước, loại nước nào cần phải xử lý - T... Đọc tiếp

word

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

,
Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá các đặc tính ô nhiễm của nước thải chăn nuôi lợn lấy tại địa chỉ xóm Múi – Xã Bích Hòa – huyện Th... Đọc tiếp

ppt

Thiết kế công nghệ nhà máy xử lý nước thải thành phố Quy Nhơn

Thiết kế công nghệ nhà máy xử lý nước thải thành phố Quy Nhơn

,
Cùng với sự phát triển kinh tế, các khu đô thị đang được mở rộng một cách Nhanh chóng. Tại các khu đô thị, do tập trung mật độ dân cư đông đ... Đọc tiếp

ppt

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI

,
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Một số công đoạn trong Quá trình dệt vải Các quá trình cơ bản tro... Đọc tiếp

pdf

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước 

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước 

,
Báo cáo nghiên cứu khoa học: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước nhằm trình bày tổng quan về tì... Đọc tiếp

pdf

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Tân Mai

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Tân Mai

,
Luận văn này được thực hiện nhằm nêu lên hiện trạng ô nhiễm môi trường gây nên bởi ngành công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy. Đặc biệt đi ... Đọc tiếp