Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếng anh môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếng anh môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng

pdf

The Environment Dictionary

The Environment Dictionary

,
This volume is designed to accommodate a broad interpretation of the term environmental studies, and to do so incorporates material from a w... Đọc tiếp

pdf

Thuật ngữ chuyên ngành sinh học

Thuật ngữ chuyên ngành sinh học

,
Tài liệu tham khảo một số thuật ngữ cho ngành sinh học giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu tài liệu tiếng anh chuyên ngành sinh h... Đọc tiếp

pdf

Tiếng Anh chuyên ngành dùng cho Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học

Tiếng Anh chuyên ngành dùng cho Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học

,
Cuốn sách “The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English” (TACN) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản th... Đọc tiếp

pdf

Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 2

Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 2

,
Phần 2 cuốn sách gồm 2000 thuật ngữ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước: Thủy văn, thủy nông, trạm bơm, hệ thống công trình tưới tiêu, c... Đọc tiếp

pdf

Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 1

Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (Tái bản): Phần 1

,
Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước" gồm các bài học về các chủ đề chung của kỹ thuật tài nguyên nước: thủy... Đọc tiếp

pdf

Thuật ngữ trong lĩnh vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường - Nguyễn Việt Hùng (chủ biên)

Thuật ngữ trong lĩnh vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường - Nguyễn Việt Hùng (chủ biên)

,
Sách "Thuật ngữ trong lĩnh vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường" giới thiệu các thuật ngữ trong lĩnh vực cung cấp nước và vệ si... Đọc tiếp

word

MỘT SỐ THUẬT NGỮ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THÔNG DỤNG

MỘT SỐ THUẬT NGỮ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THÔNG DỤNG

,
TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ THUẬT NGỮ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THÔNG DỤNG Đọc tiếp

pdf

Tiếng Anh chuyên ngành thổ nhưỡng và môi trường đất - Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tiếng Anh chuyên ngành thổ nhưỡng và môi trường đất - Nguyễn Thị Minh Nguyệt

,
Sách tiếng anh chuyên ngành thổ nhưỡng và môi trường đất dành cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành tham khảo để giảng dạy, nghiên cứu và... Đọc tiếp

word

Từ điển môi trường - S đến Z

Từ điển môi trường - S đến Z

,
Tham khảo tài liệu 'từ điển môi trường - s đến z', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và là... Đọc tiếp

word

Từ điển môi trường N -R

Từ điển môi trường N -R

,
Tài liệu tham khảo chuyên ngành tự nhiên, môi trường - Từ điển môi trường N -R Đọc tiếp

word

Từ điển môi trường J-M

Từ điển môi trường J-M

,
Tài liệu tham khảo chuyên ngành tự nhiên, môi trường - Từ điển môi trường J-M Đọc tiếp

word

Từ điển môi trường F-I

Từ điển môi trường F-I

,
Tài liệu tham khảo chuyên ngành tự nhiên, môi trường - Từ điển môi trường F-I Đọc tiếp

word

Từ điển môi trường - A đến E

Từ điển môi trường - A đến E

,
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, chuyên viên ngành môi trường. Đọc tiếp

pdf

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường

,
Môi trường hạn rộng rãi cho thấy môi trường xung quanh của một cá nhân sinh vật hoặc một cộng đồng sinh vật, khác nhau, trên toàn bộ sinh qu... Đọc tiếp

pdf

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Xuất mô đun đào tạo nhằm giúp giáo viên tăng cường các phương pháp tạo hứng thú cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Xuất mô đun đào tạo nhằm giúp giáo viên tăng cường các phương pháp tạo hứng thú cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

,
Luận án nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa các phương pháp giáo viên tạo hứng thú cho sinh viên và kết quả học tập của sinh viên trong chư... Đọc tiếp

pdf

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường - English for environmental studies

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường - English for environmental studies

,
Tham khảo sách 'english for environmental studies - tiếng anh chuyên ngành môi trường', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầ... Đọc tiếp