pdf

Chia sẻ Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt _ Công Nghiệp – Nguyễn Thị Thu Thủy

Chia sẻ Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt _ Công Nghiệp – Nguyễn Thị Thu Thủy

,
Giới thiệu Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt - Công Nghiệp Giáo trình Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt - Công Nghiệp – Nguyễn Thị Thu Thủy cung ... Đọc tiếp

pdf

Chia sẻ Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương

Chia sẻ Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương

,
Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương cung cấp các khái niệm cơ bản v... Đọc tiếp

pdf

Chia sẻ Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức

Chia sẻ Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức

,
Giới thiệu Giáo trình Một số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức nội dung gồm 2 ph... Đọc tiếp

pdf

Chi sẻ Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1 (Nhiều tác giả)

Chi sẻ Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1 (Nhiều tác giả)

,
Giới thiệu Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 cung cấp cho các nhà quản lý, các chuyên gia,... Đọc tiếp

pdf

Chia sẻ Giáo trình vân đề ô nhiễm trong công nghiệp mỏ và luyện kim

Chia sẻ Giáo trình vân đề ô nhiễm trong công nghiệp mỏ và luyện kim

, ,
Giới thiệu Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim. Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim sẽ có íc... Đọc tiếp

pdf

Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

,
Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn nói về các định nghĩa và khái niệm cơ bản mô hình, phân loại và tiến trình mô hình, hiệu ... Đọc tiếp

pdf

Chia sẻ giáo trình Mô hình hóa môi trường - TSKH: Bùi Tá Long

Chia sẻ giáo trình Mô hình hóa môi trường - TSKH: Bùi Tá Long

,
Giáo trình "Mô hình hóa môi trường" trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình toán phục vụ cho công tác bảo ... Đọc tiếp

pdf

Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

,
Nội dung báo cáo trình bày cơ sở nghiên cứu quy hoạch môi trường, hiện trạng môi trường, khung cơ bản của quy hoạch tổng thể môi trường tỉnh... Đọc tiếp

pdf

Tiểu luận: Bước đầu nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế cho quản lý môi trường ở Hà nội

Tiểu luận: Bước đầu nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế cho quản lý môi trường ở Hà nội

,
Môi trường đóng một vai trò cực kỳ to lớn, nó có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế và sự sống của con ng... Đọc tiếp

pdf

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

,
Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội cụ thể... Đọc tiếp

pdf

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - Lê Xuân Hồng

Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - Lê Xuân Hồng

,
Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những vấn đề chung đánh giá tác động môi trường. Cụ thể, nội dung phần... Đọc tiếp

pdf

Quản lý môi trường đô thị

Quản lý môi trường đô thị

,
Sự tạo nên một môi trường tích cực với các chính sách thích hợp và những khung hành động hợp pháp; Phát triển thể chế, bao gồm cả sự tham gi... Đọc tiếp